149- AHMED-İ BEDEVÎ (SEYYİD) احمدِ بدوي : (Hi. 596-675)  Mısır’ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lakabı vardır. Afrika bedevîleri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (El Bedevî) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur’an okudu ve Şafii fıkhı tahsil eyledi. Kendisini ibadete vakfeyledi ve kendisine yapılan izdivaç teklifini reddeyledi. Berlin’deki bir yazmada bu hususta şöyle yazılıdır: “Cennet hurilerinden başka hiçbir kadın ile evlenmemeğe ahdettim.” Kerametler ve hârikalar göstermiştir. Geceleri Kur’an okumak âdeti idi. Aktab-ı Erbaa’dandır. (R.A.) (O.A.L.)

Yukarı Çık