2150- KUTB-UL AKTAB قتب الأقطاب : Kutubların başı. Hilafet-i maneviye-i Muhammediye (A.S.M.). Velayet-i maneviye makamlarının en yükseği, Nübüvvet-i Muhammediye’ye (A.S.M.) veraset makamı olup, bu makama ancak Cenab-ı Hakk’ın bir atiyyesi olarak nail olunur. Bu makamda bulunan zat, hakikat-ı Muhammediye’nin (A.S.M.) mazharı ve Esma-i İlahiyenin cami’idir. Her asırda bir tane bulunan bu zatların sonuncusu, mezkûr sıfatların en ekmeline mazhardır. Bu makam hakkında Gavs ve Kutbiyyet-i Kübra tabirleri de kullanılır. (O.A.L.) (Bak: Aktab)

Müsned-i İbn-i Hanbel, Evvel, 112. shf. ve Hâmis, 322. sahifede, evliyadan olup da ziyade nuraniyet kazananlar ve “abdal” denen zatlardan bahseder. (Bak: Ebdal)

Yukarı Çık