2745- MÜSABAKA مسابقه : Karşılıklı yarışma. Hangisinin ileride olduğunu anlamak için yapılan tecrübe, imtihan. Bir şeyde derece anlama için iki veya daha çok şahıslar arasında bazı şartlarla yapılan tecrübe. (Bak: Münazara, Rekabet)

2746- Müsabaka; kemalât ve fazilet gibi her iyi şeyde ileride olanlara gıpta edip, o mertebelere erişmek gayretine sahip olmaktır. Cemiyet hayatında böylesine iyi şeylere, teşviklerle millî rağbeti uyandırmak, terakki yoludur. Müsabakayı kıskançlık ve hased şekline çevirmek ise, menfidir. İhtilafa ve tedenniye götürür.

“Hatta şeytanın dahi; manevi terakkiyat-ı beşeriyenin zenbereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebeb olduğundan, o nev’in icadı dahi hayırdır. O cihette güzeldir. Hem -hatta- kâfir, küfür ile, bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden, ona Cehennem azabı vermek güzeldir.” (Ş.31)

2747- Kur’anda (4:32) (83:26) âyetleri ve S.B.M. ci: 11, 1774.hadisi müsabaka ve gıbta meselesiyle alâkalıdır. (Caiz olan müsabakalar, bak: 2405.p.)

Yukarı Çık