DERSLER / Alfabetik Derlemeler ve Dersler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

KIYAMET ALÂMETLERİNDEN BAZILARI

Resul-i Ekrem (A.S.M.) «nakl-i sahih-i kat’i ile ferman etmiş ki: اِذَا مَشَوُا الْمُطَيْطَاءَ وَخَدَمَتْهُمْ بَنَاتُ فَارِسَ وَالرُّومِ، رَدَّ اللّٰهُ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ سَلَّطَ شِرَارَهُمْ عَلَى خِيَارِهِمْ  1 deyip “Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti; o vakit belanız, fitneniz içinize girecek, harbiniz dahilî olacak, şerirleriniz başa geçip hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar!” haber vermiş. Otuz sene sonra, haber verdiği gibi çıkmış.» (M.107)

Bu gibi hadisler umum zamanlara bakar ve ikaz eder.

Bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor: مَاتَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ Resulullah (A.S.M.): Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne, bir imtihan vesilesi bırakmadım.» 2

«Nitekim االنِّسَاءُ حَيَائِلُ الشَّيْطَانِ 3 Kadınlar şeytanın ağlarıdır” denilmiştir. Şeytanlar, yani nifak cereyanı başka tarik ile aldatamadıklarını, en ziyade kadınla aldatır.» (E.T.1471)

Diğer bir hadis-i şerif de şöyledir:

تَأْتِيكُمْ مِنْ بَعْدِى اَرْبَعُ فِتَنٌ فَا لرَّابِعَةُ الصَّمَّاءُ الْعَمْيَاءُ الْمُطْبِقَةَ تعرك الْاُمَّة فِيهَا بِا لبلاءِ عرك الايم حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر تموت فيها قلوبهم كما تموت ابدانهم

«Yani size benden sonra dört fitne gelecektir. Dördüncüsü geldiğinde, kalın gaflet sebebiyle kulağa bir şey girmez, yani Kur’an hakikatlarına karşı teslimiyet azalır. Göz görmez yani kâinattaki İlâhî eserleri tefekkür ederek ibret dersleri alamaz. Ve her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belaya mübtela olur, yılanın çöreklenmesi gibi. Öyle ki, onda maruf inkâr edilir, münker ise maruf sayılır. Yani Şeair-i diniye beğenilmez, bid’alar beğenilir ve taklid edilir. Ve bu fitnede, insanların bedeni öldüğü gibi kalbleri de ölür.» 4 Yani imanı kaybetme tehlikesi çoğalır.

«Deccal’ın çıktığını duyduğunuzda, mümkün mertebe ona (süfyaniyet cereyanına) ve bid’alarına yaklaşmayın. Çünki adam onu mü’min zannederek yanına gider, beraberinde biraz kalır, sonra ondaki şüphelerle ona tabi’ olup tuzağına düşer.» (R.K.K. 811.hadis meali)

Tac Tercemesi, 5. cild, 631. hadiste beyan edildiği gibi: “Deccal mechul (gaib) bir şerdir” şeklindeki ifadeden de anlaşıldığı gibi, Süfyan denen İslâm Deccalının deccallığı, herkesin anlayacağı tarzda apaçık değildir. Yani deccaliyet, en yüksek medeni yaşayış diye yaptırdığı telkinlerle ve kademeli olarak şeairi kaldırıp bid’alara alıştırarak, milleti sinsice ifsad eder demektir. Deccaliyetin bu en dehşetli ifsad tarzına dikkat çekmek için “Deccal mechul (gaib) bir şerdir” diye rivayet edildi. Bu fesad ilerledikçe (5:60) âyetinde beyan edildiği üzere ekseriyet mesh olur ve halk ekseriyeti durumu fark etmez. (Bakınız: İslâm Prensipleri Ansiklopedisi Mesh maddesi)

Evet «İslâmiyet noktasında bu asır gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur’an ve hadis ihbar-ı gaybî ile ehl-i imanı onun fitnesinden sakındırmak için şiddetle haber vermiştir.» (KL.187)

Diğer bir rivayet de mealen şöyledir:

“Ümmetim on beş şeyi yaptığı vakit bela başlarına iner, buyurdu.

-Ey Allah’ın Resulü! Bunlar nedir? denildi. Peygamber (A.S.M.):

1- Devlet malı yalnız bir kısım insanlara (makam sahiblerine) verilip, ötekilerin mahrum bırakıldığı;

2- Emanetin  kendisine bırakılan kişi tarafından ganimet sayıldığı;

3- Zekatın ödenmesi gereken bir zarar telakki edildiği;

4- Kocanın her hususta karısının emrinde bulunduğu;

5- Kişinin anasına isyan ettiği (aile yapısında manevi bağların koptuğu);

6- Kişinin (enaniyetine çok hoş gelen aşırı tarafgir) dostunu, (hakka bağlı olanlara tercih edip) çok iltifatkâr karşıladığı;

7- Babasına cefa ettiği (aile müessesesinin manevi nizamı bozulduğu);

8- Mescidlerde yüksek sesle konuşulduğu (Bu ihbar-ı Nebevîde; siyasî tarafgirlik, cemaatî taassub ve halkın hissiyatına hitaben heyecanlandırıp cemaatın teveccühünü toplamak ve kendine bağlamak gibi ihlasa münafi olan hissî temayüllerle yapılan heyecanlı vaazların zuhur edeceğine de işaret vardır);

9- Bir kavmin (milletin) en alçağı, o halkın ilk adamı (reisi) olduğu;

10- Bu kişinin şerrinden korkulduğu için ikram edildiği (tarafgirlik gösterildiği);

11- İçkinin bol bol içildiği;

12- İpek elbiselerin giyildiği (aşırı lüks hayata girildiği);

13- Şarkıcı kadınların

14- Çalgı âletlerinin yaygın hale geldiği;

15- Ve bu ümmetin sonundakilerin, ilkte bulunanları (geçmiş muhterem ecdadı) lânetlediği vakit, bu onbeş şey gerçekleşmiş demektir. İşte bu saydıklarım meydana geldiği vakit, kızıl rüzgârı veya hasf’ı ya da mesh’i  bekleyin.” 5

Bu hadiste onbeş kıyamet alametinin bildirilmesi, Âhirzaman fitnesine karşı ümmeti ikaz etmek içindir. Bu sebeble her müslüman kişi, böyle hadislerden gereken ibret dersini almalı, yalnız malumat kazanmak niyetiyle bakmamalıdır. Bildirildiği gibi âhirzaman fitnesinin dehşetli hususiyetlerini görüp, gereken tedbirler de alınmalıdır.

Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:

احذركم سبع فتن تكون بعدى فتنة تقبل من المدينة و فتنة تقبل بمكة وفتنة تقبل من اليمن وفتنة تقبل من الشام وفتنة تقبل من الشرقوفتنة تقبل من الغرب وفتنة من البطن الشام وهى فتنة السفيانى

“Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim: Medine’den çıkacak bir fitne, Mekke’den çıkacak bir fitne, Yemen’den çıkacak bir fitne, Şam’dan çıkacak bir fitne, şarktan çıkacak bir fitne, garbdan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam’ın (yani hilâfet) merkezinden zuhur eder (Bk: Ş: 585, 9. Mes’ele.) ki, işte bu Süfyan’ın fitnesidir.” (6 )

 

1 Tirmizi, fiten: 74

2 S.M. ci: 8 sh: 227 hadis: 97 ve 98,99. hadisler de aynı manada olup, İ.M. 36. kitab-ül fiten 19. babı da kadın fitnesi hakkındadır.

3 K.H: 2802

4 R.E.sh: 247 (En-Nihaye ve-l Bidaye ci:1 sh: 65'deki bir hadis de bu hadisi te'yid eder.)

5 T.T. ci: 5 hadis: 1009 (Tirmizî fiten/38'den naklen)

6 R.E. Shfa: 18

Bu dersi indirmek için tıklayınız.

Yukarı Çık