1272- HIRA خراء : Hira (Hara) şeklinde ve hemzesiz olarak da yazılır. Mekke’nin takriben 3 arab mili şimal-i şarkîsinde Sebir karşısında kâin bir dağ. Ansiklopedilerde hira ve Sebir dağları ekseriya beraberce zikrolunur ve iki deniz dalgasına benzetilir. Her iki dağ, susuzluk sebebi ile, pek az dikenli çalılardan başka her türlü nebattan mahrumdur. Hira, Sebir’den daha yüksektir ve sırtı dik ve kaygan bir kayalıktır. Hz.Peygamber’e (A.S.M.) bu dağın hâlâ bugün bile gösterilen bir mağarasında ilk vahiy nazil olmuştur. Bunun için bu dağın ismi Cebel-i Nur’dur.

Yukarıda görüldüğü gibi, Sebir Dağı Hira dağı’na dahil addedilmek sebebiyle hicret-i Nebevîde tahassun edilen Sebir mağarasına, Hira mağarası da denir.

Yukarı Çık