DERSLER / Alfabetik Derlemeler ve Dersler

DERLEMELER HAKKINDA / Risale-i Nur'da Geçen Tasnifat Meselesi


Tercih edilmiş olan bütün bu tabirlerin beraberinde, çeşitli hakaik-ı diniye de ortaya çıkıyor. Hakaik-ı imaniye dairesinin tazammun ettiği ve Risale-i Nur’da zikrolunmuş bu mes’eleler dahi külliyatın müvacehe ve muvazenesine uygun olarak tezahür ettiği görülüyor.

Rüştü Tafral Kimdir?
Yukarı Çık