3865- TÛL-U EMEL طولِ أمل : Bitmeyen istek. *Hiç ölmeyecek gibi dünyaya dalmak ve dünyevi gayeler düşünmek. (Bak: Rabıta-ı Mevt ve 718.p.)

Bediüzzaman kendine hitaben diyor ki: «Ey gafil Said! Bil ki; galat-ı his nev’inden gayet muvakkat dünyayı lâyemut ve daimî görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız Kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi, yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan, daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz.

Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki: Bir adam elinde olan ayinesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misalî bir hane, bir şehir, bir bahçe o ayinede görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür ayinenin başına gelse, o hayalî hane ve şehir ve bahçede herc ü merc ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana faide vermez. Çünkü senin elindeki ayinedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe, yalnız ayinenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir.

Senin hayatın ve ömrün, ayinedir. Senin dünyanın direği ve ayinesi ve merkezi, senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir; sen, bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..» (L.114)

«Ey nefs-i emmare, katiyyen bil ki, senin hususi ama pek geniş bir dünyan vardır ki; âmâl, ümid, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. En büyük temel taşı ve tek direği, senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temel taşı da çürüktür. Hülasa, esastan fasid ve zayıftır. Daima harab olmağa hazırdır.» (M.N.67)

3866- Kur’an (15:3) âyeti, insanı haktan uzaklaştıran dünya hayatında oyalayıcı emelleri bildirir, (18:46) âyeti de emel-i uhrevi sahibi olmaya teşvik eder. (14:44) âyeti de dünya hayatını zevalsiz zannedenleri zecreder.

Yukarı Çık