4105- ZÜHD زهد : Dünyaya rağbet etmemek. Nefsanî zevk ve arzudan kendini çekerek ibadete vermek. (Bak: Dünya, Takva)

Sünen-i İbn-i Mace, 37. Kitab-üz Zühd Bab: 19’da 4190. hadis mealinin bir kısmı şöyledir: «Allah’a yemin ederim ki, benim bildiğim (gerçekleri) siz bilseydiniz az gülerdiniz ve çok ağlardınız. Yataklar üstünde kadınlardan da zevk duymazdınız.»

4193. hadis meali de şöyle: «Çok gülmeyiniz. Çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür (yani katılaştırır).»

Sahih-i Buhari Muhtasarı 10. cild 1736. hadisi, Peygamberimiz’in (A.S.M.) gülmesi ancak tebessümle olduğunu bildirir.

Bir başka hadiste mealen şöyle buyuruluyor: «Kahkaha ile, başkalarının işitecekleri surette gülmek şeytandandır. Tebessüm etmek ise Allah’tandır.» (H.G. Hadis:264) (Bak: Mizah)

4106- Hokkabazlıkla insanları güldürüp gafletin galebesine çalışan insanları zecreden bir hadis meali de şöyledir: «Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler; yazık yazık ona.» (Seçme Hadisler 1. kitab 52. hadis) (Bak: 2652.p.)

4107- “El-İthafatüsseniyye fi-l Ehadis-il Kudsiye” adlı kitabdan toplanan “Kırk Kudsi Hadis” kitabında, zühd ve terk-i dünya hakkında müteaddid kudsi hadis nakledilir. Ezcümle:

  اِنَّ اللَّهَ اَوْحَى اِلَى الدُّنْيَا يَادُنْيَا اَحْرِمِى الْحَرِيصَ عَلَيْكَ وَابْتَغِى الزَّاهِدَفِيكَ وَاسْتَغْدِمِى الْحَرِيصَ وَاخْدِمِى الزَّاهِدَ فِيكَ

«Allah dünyaya şöyle vahyetmiştir: Sana hırsla düşkün olanı mahrum et! Seni önemseyip geri çekileni de ara (onu mahrum etme). Sana düşkün olanı kendine hizmetçi edin ve sana düşkün olmayana hizmetçi ol.» (Kırk Kudsi Hadis sh:22, Türdav, 1975 İstanbul) (T.T. ci:5, 3. kitab sh:287; S.M. 53. ve İ.M. 37. kitablar zühd ve dünyadan sakınmak hakkındadır.

Bir atıf notu:

-Tebettül yani, dünyanın faniyatından kalbî alâkayı kesmek, bak: 4101/1.p.

Yukarı Çık